Laidojimo-imones.lt

Tarptautines mirusiųjų pervežimo, kremavimo paslaugas užsienio šalyse teikiančių įmonių sąrašai ir vertinimai

Lentelėje apačioje pateikiame įmonių, galinčių suteikti tokias paslaugas, sąrašą:

  • Palaikų skraidinimas lėktuvu iš tolimų šalių;
  • Palaikų pervežimas automobiliais Europoje bei NVS šalyse;
  • Kremavimo paslaugų organizavimas užsienio šalyse bei urnos atsiuntimas.

Pateikiamos tos asociacijos patikrintos įmonės, kurių veikla šioje srityje yra nepriekaištinga, vykdoma operatyviai ir laikantis visų teisės aktų bei žmogiško supratingumo.

Įmonės pavadinimas Įmonės filialai užsienio šalyse Palaikų parvežimas iš
Europos ir NVS šalių
Palaikų skraidinimas lėktuvu
iš tolimų šalių
Kremavimo paslaugų organizavimas
užsienio šalyse bei urnos atsiuntimas
Pasaulinės laidojimo įmonių
asociacijos FIAT-IFTA narys
UAB Ligamis
laidojimo-namai.lt
 Londonas, UK Taip  Taip  Taip  Taip
UAB Laidojimo paslaugų centras
(Vilniaus miesto archivyskupijos įmonė)
laidojimocentras.lt
 Nėra  Taip  Taip  Taip  Ne
UAB Smėlio pilis
mirusiujuparvezimas.lt
 Nėra  Taip  Taip  Taip  Ne
Aizz company Ltd
Kalba lietuviškai.
www.aizz.co.uk
Buveinė Jungtinėje Karalystėje.  Taip  Taip  Taip  Ne
 .

 

Mūsų patikrintų įmonių veikla yra pripažinta tinkama, skaidri, įmonės turi vidinius procesus ir tvarką aprašančias procedūras ir jų laikosi, yra patyrusios ir kompetentingos net ir sudėtingiausioje situacijoje.

Kodėl mes nusprendėme tikrinti įmones ir viešinti rezultatus? Yra buvę atvejų, kai netinkamai vykdančios veiklą įmonės pargabeno netgi ne to mirusiojo kūną ( pastaruoju rezonansiniu atveju tai buvo įmonė iš Utenos), nekalbant apie ne iki galo sutvarytus dokumentus, kas gali lemti tolimesnes problemas registruojant mirtį Lietuvoje ar tvarkantis paveldėjimo klausimus. Privačiai veiklą vykdantys asmenys į vieną pusę būna gabena įvairiausius privačius krovinius ar siuntinius (tame tarpe deja teko matyti net ir bulvių). O atgal važiuodami pargabena mirusiuosius. Nors tokia veikla kaip ir nepažeidžia mirusiųjų transportavimą aprašančių teisės aktų, bet mūsų vertinimu tai yra mažų mažiausiai neetiška ir tikrai neprofesionalu.

Kita problema – jau pradėjus pervežimo procesą, kai artimieji nebeturi kitos išeities – staiga išauganti paslaugų kaina. Mūsų patikrintos įmonės laikosi aukštų veiklos standartų, teikia profesionalias paslaugas ir kiekvienu atveju su užsakovu pasirašo palaikų transportavimo sutartį, kur įvardinama sutarta kaina bei visos kitos sąlygos ir paslaugų tiekėjo atsakomybės.